Обща информация
За българите в чужбина с обич

Спомняте ли си притчата за мечката и отшелника, които живеели в две съседни пещери? По някое време те станали близки приятели. Започнали да прекарват все…


Какво уреждат колективните трудови договори (Kollektivverträge)?

Колективните трудови договори (Kollektivverträge) в Австрия са писмени споразумения между организацията, която представлява работника и тази, която представлява работодателя. В Австрия основните институции, които сключват…