Ресторант “ТРАКИЯ”

Адрес:

Marchfeldstraße 7,
A-1200 Wien,
Tel.: +4319076228

Web: www.trakia.at
e-mail: trakia@gmx.a

About the Author

BGMedia
Сайтът съществува от 2004 година, без прекъсване и предлага полезна и достоверна информация за живота в Австрия