Вела Георгиева

Застраховки и осигуровки Allianz

Услуги

Безплатна консултация за индивидуални и фимерни  застраховки и осигуровки:

  •  Застраховане и регистрация на автомобили – KFZ Versicherung
  •  Имуществено застраховане – Haushaltversicherung
  •  Застраховки на сгради и строежи – Bauversicherung
  •  Застраховане на отговорности – Haftpflichtversicherung
  •  Правно застраховане – Rechtschutzversicherung
  •  Фирмено застраховане – Geschäftsversicherung
  •  Застраховки злополука – Unfallversicherung
  •  Здравни застраховки – Krankenversicherung
  •  Застраховки живот – Er- und Ablebenversicherung