Виктор Тончев

Финансов консултант

Информация

Виктор Тончев живее в Австрия от 14 години. Учил е “Финанси и икономика”. Работи като независим финансов консултант. Помага при избора и защитава интересите на клиентите си пред различни финансови институции, включително банки, застрахователни фирми, държавни спестовни каси (Bausparkassen). Има богати познания по различни сфери, свързани със застраховането, инвестициите и кредитирането.

ЕКСПЕРТ:

  • ипотечни кредити
  • застраховки
  • фондове
  • пенсионни и детски спестовни фондове
  • инвестиционно планиране
  • инвестиции

УСЛУГИ:

  • Гъвкавост при избора на подходяща банка или спествона каса за ипотека на имот
  • Анализ и оценка на материалните параметри и възможности на клиента при избор на подходяща ипотека
  • Независима оценка на различни институции и фирми
  • Помощ за селектирането на най-подходящата оферта