КОМПАС

Информационен и консултативен център

Информационен център „КОМПАС“ предлага информация и помощ по социални и трудови въпроси. Списъкът на услугите включва и:

  •  попълване на документи и молби;
  • писане на писма и опровержения;
  • придружаване и превод при посещения;
  • провеждане на телефони разговори;
  • и много други.