Маг. Йордан Кърчев

Бизнес консултант

Информация

Маг. Йордан Кърчев е фирмен консултант на стартиращи, малки и средни предприятия. Професионалният му опит, набран през последните 15 години в България и Австрия, преминава през проекти за безвъзмедно финансиране по структурните фондове на ЕС, банково финансиране , субсидии за национални и общински донори. Асоцииран консултант е при проекти на Виенската стопанска камара, Виенската икономическа агенция, консултантски център Компас, Агенцията по заетостта – АМС.

За българската публика, Йордан Кърчев предлага консултации на различни теми, касаещи започването и развитието на бизнес в Австрия като:

  • Стартов коучинг
  • Изработване на бизнес план
  • Достъп до субсидирано финансиране
  • Класическо кредитно финансиране
  • Коучинг за развиващи се предприятия
  • Признаване на професионални квалификации за лицензирани стопански дейности
  • Командироване на служители в рамките на ЕС