Посолство на Република България в Република Австрия

Какво могат да направят за Вас консулските служители:

 • да Ви издадат документ за пътуване, ако не притежавате такъв

 • да информират близките Ви в случай на произшествие, сериозно заболяване или смърт и да осигурят възможното съдействие
 • в случай на арест, да уведомят близките Ви, да съдействат те да Ви посетят в затвора, да гарантират същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна
 • да осигурят помощ в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия и граждански протести
 • да Ви дадат най-актуална информация при пътуване
 • да удостоверят и заверят подпис, съдържание на документ и препис от документ
 • да съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и смърт)
 • да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България

Какво не могат да направят за Вас консулските служители:

 • да осигурят резервация за пътуване и хотел или да приемат на съхранение Вашия багаж
 • да платят Вашия хотел, медицински разноски или други сметки, включително таксата за връщане на загубен багаж до България
 • да осигурят средства, за да платят разноските за правни услуги, да Ви представляват при съдебни процеси или да Ви дават правни съвети
 • да Ви освободят от затвора или да издействат специално отношение към Вас в затвора
 • да Ви осигурят преводач и телефонни услуги
 • да разследват престъпления
 • да Ви изплащат пенсии или да уреждат плащания на социалните Ви осигуровки
 • да Ви осигурят разрешение за работа
 • да Ви осигурят визи за други държави