Симоника Денева

психолог и лайф коуч

Информация

Силата на Свободното изразяване със Симоника Денева

Симоника Денева е психолог, треньор по личносностно развитие (лайф коуч) и автор на курса „ Силата на Свободното изразяване“. Работи с юноши, възрастни и двойки.

„Преди  години по пътя в търсене на себе си и справяне с житейските трудности се докоснах до психологията като инструмент за изследване на мен самата. Посещавах курсове за личностно развитие, а сега няколко години по –късно аз самата водя такива.

В практиката си като психолог работя с клиенти, които са с  тревожни състояния, депресия, паник атаки, крайни емоционални. Умът е най-важният инструмент в човешкото тяло, затова и неговото здраве и спокойствие е от изключително значение.

Провеждам консултациите си на място  в център “Хибара” в гр. Бургас, както и онлайн. Освен това пиша статии за личностно развитие, както и организирам семинари и курсове.

Защо създадох курсът “Силата на Свободното изразяване” или  така нар.  успешна комуникация?

Всеки от нас се е сблъсквал с трудности  в общуването, докато е на работа, вкъщи или навън с приятели, защото често нямаме знанието как да реагираме по най-подходящия начин според ситуацията. Това води до конфликти, раздели и дълго запазващи се в нас емоции като гняв, страх, тъга…

В основата на взаимоотношенията е общуването, споделянето и преживяването на съвместни чувства. Ето защо е толкова  важно, да знаем някои основни правила за  комуникацията, които ще доведат до изразяване, изясняване, разбиране и хармония помежду ни.

Този курс  поставя основите на:

– Себепознание;
– Самонаблюдение;
– Емоционална интелигентност;
– Силата на Свободното изразяване;  
– Себеотстояване;


Опознавайки себе си, човек  променя своя вътрешен свят, което пък води до промяната в битието му.

Приемам своята професия като мое призвание – да спомагам на клиентите си да открият себе си, своите способности, приемайки и обичайки себе си!


Образование и Квалификации

  • Магистър по консултативна психология
  • Обучение към Българската асоциация по Когнитивно-поведенческа терапия – БАКПП
  • Обучение към Българската асоциация по Позитивна психотерапия-БАПП
  • Обучение по лайф коуч – подобряване качеството живот  според индивидуалните нужни
  • Обучение за: постравматично разстройство, психосоматика, психодрама, семейни отношения, асертивно поведение, асоциативни карти и други.

Услуги

  • Психологически консултации
  • Онлайн консултиране
  • Тренинги и семинари за личностно развитие
  • Онлайн курсове
  • Личностен коучинг