Цецка Нацева

Дипломиран интеграционен консултант

За мен

Като Дипломиран интеграционен треньор и консултант предлагам следните услуги:

1. Запознаване и изясняване на житейската ситуация на клиента респективно персонално запознанство и първи разговор.

2. Запознаване със здравословното състояние и оплакванията на клиента.

3. В съвместна работа с Г-жа Др. Янчева преценяваме доколко реално е пациента /клиента да получи ниво на грижи поне от 1-3 .

4. Набавяне от здравна каса или пенсионен отдел на подходящ за попълване и внасяне формуляр.

5. Обработване на резултатите от прегледи и изследвания , които Г-жа Др. Янчева е предоставила за добавяне в заявлението за отпускането на пари за обгрижване на пациента / клиента.

6. Придружаване на клиента до съответната институция за подаване на заявление и помощ като преводач.

7. Периодично информиране за хода на разглеждане и обработване на заявлението от съответната институция.

8. Оказване на персонална помощ при медицински преглед / комисия / по време на процеса на определяне на степен на инвалидизация или на обгрижване.

9. След получаване на положителен отговор от лекарската комисия и съответната институция, оказване на последваща помощ при осигуряване на помощни санитарни средства, персонална асистенция или обгрижващ персонал, боравене със съответните
финансови средства.

10. Консултация, придружаване и подкрепа в ежедневните нужди и административните
дела на клиента.

11. Провеждане на редовни съпровождащи разговори със семейството на клиента в
помощ при обгрижване на клиента.

Попълване и изпращане или лично подаване на заявление за грижи при съответното ведомство.
1. Заявление за определяне на принадлежност към групата на хората с увреждания.
2. Определяне на степента на увреждане, инвалидизация.
3. Придружаване и помощ за лица имащи нужда от преводач за телк комисия.

 • Придружаване и превод при лекари от трудова медицина.
 • Придружаване и превод в спешна клиника след трудова , през свободното време и други злополуки.
 • Заявление за определяне на обезщетение, попълнено от Др. Янчева и изпращане на съответната институция или застраховател.
 • Попълване и подаване на заявление за социална помощ и помощ за наем и консумативи към Магистрат 40.
 • Заявление към финансовите служби за определяне и изплащане на детски надбавки.
 • Попълване и подаване на заявление към пенсионен отдел за всякакъв вид пенсия или добавка към българска пенсия.
 • Попълванеи подаване на Молба към здравната каса за освобождаване от аптечна такса.
 • Заявление към социален фонд Виена за отпускане на помощи за инвалиди.
 • Заявление към агенция за асистенти за отпускане на асистент.
 • Записване на термини за лекарски прегледи при съответни специалисти.
 • Записване , придружаване и превод при физиотерапевтични сеанси.

Обща помощ

 • Търсене избор и организация (записване) на езикови и други квалификационни курсове.
 • Подкрепа при подаване на заявление за правото на пребиваване ( МА35-Anmeldebescheinigung).
 • Придружаване, превод и посредничество при съответни власти, сервизни зони от всякакво естество и насоки.
 • Социално – педагогически консултации и обслужване.
 • Обсъждане и дискусии по Теми и взаимоотношения родители – деца.

Като Дипломиран РЕЙКИ Терапевт кам Австрииски профсъюз на Дипломираните РЕЙКИ терапевти –
предлагам и Рейки терапевтични сеанси.

 • ÖBRT – Österreichischer Berufsverband der Diplomierten Reiki – Therapeutlnnen