Best Friends

Организатор

Best Friends е фирма, специализирана в продукцията на медии и комуникацията с българските общности зад граница. Чрез нашите медии и канали за комуникация всяка информация за вашите услуги и продукти достига до над 200 000 българи в чужбина.