Kreativwerk mit Eva

Информация

Kreativwerk mit Eva ще предложи възможност, родители и деца да изработят ефектен СВЕЩНИК – КОСТЕНУРКА, състоящ се от две взаимно допълващи се части с възможност за излагане на малка декоративна свещ. Изработката ще бъде от глина и всеки, който желае би могъл да изпече впоследствие свещника в  керамична пещ , както и да го глазира в ателието на Kreativwerk mit Еva.