Австрия – Вижда се началото на краят

В Австрия за първи път се заговаря за „бавно рестартиране“ (langsames Hochfahren). Плановете за постепенно връщане към нормален живот ще бъдат официално представени следващата седмица….

Популярни личности заразени с Ковид-19

Попаднахте ли в социалните мрежи на въпроса: „Вие познавате ли някой, който да е болен от короднавирус?“ Сякаш има съмнение в неговото съществуване. А сериозността от…