Бизнес в Австрия

Безвъзмездна субсидия за онлайн-магазин в Австрия по време на кризата с коронавируса

Онлайн-магазин в Австрия – Виенската икономическа агенция е отворила мярка за финансиране на дейности в областта на онлайн търговията. Фокусът на програмата е към съществуващи фирми,…

Прочети

Учредяване на СД в Австрия

Учредяване на събирателно дружество – СД (Offene Gesellschaft – OG) в Австрия Събирателното дружество се състои от минимум двама съдружника, които имат неограничена отговорност за…


Учредяване на КД в Австрия

Учредяване на командитно дружество – КД (Kommanditgesellschaft – KG) в Австрия

Командитното дружество се състои от минимум двама съдружника, като единия от тях носи неограничена отговорност (Komplementär), а другия/те са ограничено отговорни (Kommanditist) със сумата, с която са вписани във фирмения регистър (Firmenbuch). Тази сума може да бъде свободно определена. Изключение прави т.н. “Комунален данък” (Kommunalsteuer)1, където командитистите също имат също неограничена отговорност. Съдружниците с ограничена отговорност нямат право да управляват и/или представят дружеството.


Учредяване на ООД в Австрия

Дружество с ограничена отговорност – ООД (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) е най-често срещаната в Австрия търговска правна форма след Едноличен предприемач (Einzelunternehmen – e.U.).1 Основна причина за тази популярност е ограничаването на личната отговорност относно задълженията на дружеството.


Учредяване на ЕТ в Австрия

Еднолични предприемачи (Einzelunternehmen): Предимствата да бъдете самостоятелен са общоизвестни: взимате самостоятелно решения; не носите отговорност за грешките на партньорa; цялата печалбата остава за Вас; просто…


Видове търговски дружества в Австрия

Ако сте решили да основете фирма в Австрия, едни от основните въпроси, които стоят пред Вас са:

  • имам ли нужда от партньор за моя бизнеса в Австрия?
  • коя правна форма е най-подходяща за реализирането на идеите ми в Австрия?
  • Правила и условия за наименование на фирми в Австрия?