Обща информация

Регистрация на родено в чужбина дете

Регистрация на родено в чужбина дете на български граждани е задължителна. Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, трябва в шестмесечен срок, след съставянето…


Брак в чужбина на български граждани

Брак в чужбина между български граждани може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава допуска това. Брак в чужбина…


Европа за начинаещи: Какво е ЕНП?

Като всеки парламент, европейският също е изграден от партии. Различават се по това, че те са сформирани от политически сили, а не от индивидуални членове….


Полезни съвети на експертите от Car2Box

Съвместно с експертите от Car2Box стартираме рубрика за полезни и практични съвети към собствениците на автомобили в Австрия. Надяваме се те да бъдат интересни и полезни…