За контакт

Симона Д. Йонкова,
Dipl. Legasthenietrainerin, Reg. № С378
детски педагог-логопед,
sjonkova@gmail.com

Маг. Жасмина Йонкова, 
Dipl. Legasthenietrainerin, Reg. № 4992
специален и социален педагог, логопед,
j.ionkova@gmail.com

Веселин Трифонов,
консултации по математика,
veselin.trifonov.tt@gmail.com

Wien, tel. 067761355664 ,
www.dyslexia-center.eu

За талантливи знаещи и можещи деца и младежи!

Педагого-логопедична практика:

✓ подготовка за училище;
✓ диагностика на училищна готовност;
✓ консултация и корекция при езиково-говорни затруднения;
✓ диагностика и тренингова програма при дислексия (Legasthenie), дискалкулия, дисграфия;
✓ консултации по математика.

BGInfotag 2019

Информационен ден на българите в Австрия