Маг. Йордан Кърчев

бизнес консултант

Йордан Кърчев е фирмен консултант на стартиращи, малки и средни предприятия. Професионалният му опит, набран през последните 15 години в България и Австрия, преминава през проекти за безвъзмедно финансиране по структурните фондове на ЕС, банково финансиране , субсидии за национални и общински донори. Асоцииран консултант е при проекти на Виенската стопанска камара, Виенската икономическа агенция, консултантски център Компас,  Агенцията по заетостта – АМС.

За българската публика, Йордан Кърчев предлага консултации на различни теми, касаещи започването и развитието на бизнес в Австрия, като: Стартов коучинг, Изработване на бизнес план, Достъп до субсидирано финансиране, Класическо кредитно финансиране, Коучинг за развиващи се предприятия, Признаване на професионални квалификации за лицензирани стопански дейности, Командироване на служители в рамките на ЕС.

BGInfotag 2019

Информационен ден на българите в Австрия