Адвокатска кантора Анелия Паскалева осигурява професионално юридическо съдействие предимно в областта на гражданското право:

 • правото на собственост
 • наемни правоотношения
 • търговско право
 • дружествено право
 • договорно право
 • облигационно право
 • трудово право
 • процесуално представителство
 • интелектуална собственост
 • административно право
 • защита по застрахователни дела при наличие на непозволено увреждане
 • събиране на вземания
 • семейно право

Солидната правна компетентност, владеенето на различни чужди езици и изключителната грижа за клиентите им предоставят професионално и индивидуално съдействие.

 


paskaleva grossММаг. Анелия Паскалева

Адрес: Naglergasse 21/2, А-1010 Wien
Teлефон: + 43 1 53 21 779
Мобилен: + 43 650 86 17 284
Мейл:office@advokat-paskaleva.at
Сайт: www.advokat-paskaleva.at