Вела Георгиева

Контакти
Телефон: +43676878263743
Email: vela.georgieva@allianz.at A:Porzellangasse 33A/3/1, 1090 Wien
Webseite: https://www.allianz.at

Allianz e eдна от най-големите застрахователни фирми в цяла Европа. Офисите й се разпростират на територията на Стария континент, а служителите й наброяват повече от 200 000.

Експерт Вела Георгиева е специалист в своята работа и тя предлага безплатна консултация за индивидуални и фирмени застраховки и осигуровки:

∗ Застраховане и регистрация на автомобили – KFZ Versicherung

∗ Имуществено застраховане – Haushaltversicherung

∗ Застраховки на сгради и строежи – Bauversicherung

∗ Застраховане на отговорности – Haftpflichtversicherung

∗ Правно застраховане – Rechtschutzversicherung

∗ Фирмено застраховане – Geschäftsversicherung

∗ Застраховки злополука – Unfallversicherung

∗ Здравни застраховки – Krankenversicherung

∗ Застраховки живот – Er- und Ablebenversicherung